Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej

Zapraszamy Rodziców dzieci, które od września bieżącego roku mają podjąć naukę w klasie zerowej lub pierwszej, do wyboru Katolickiej Szkoły Podstawowej jako miejsca kształtowania i kształcenia swoich pociech.

Dokumenty do pobrania:

1. Spis dokumentów

2. Podanie

3. Informacja o uczniu

4. Zgoda na przetwarzanie danych

Wybór szkoły jest bardzo ważny, ponieważ to tutaj dziecko będzie spędzało czas przez większą część swojego aktywnego dnia. Obok rodziny ogromne znaczenie ma szkolne środowisko wychowawcze, w którym w interakcji z nauczycielami oraz koleżankami i kolegami z klasy będą tworzyły się zręby osobowości dziecka. Katolicka Szkoła Podstawowa czynnie wspiera Rodziców we wszechstronnym rozwoju dzieci, zapewniając nie tylko wysokie standardy związane z przekazywaniem wiedzy, ale przede wszystkim pomagając uczniom w bezpiecznej atmosferze szkolnej już od najmłodszych lat w odkrywaniu swojego wewnętrznego bogactwa również w relacji do Pana Boga.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwu dzieci w szkole sprzyja przede wszystkim oparcie nauczania na prawdzie o człowieku, wynikającej wprost z Bożego objawienia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Człowiek jest stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Chrystus jest celem i wzorem dla naszego postępowania, a człowiek uwikłany w grzech potrzebuje stałego wychowywania, ale dzięki Bożej łasce jest w stanie osiągnąć wyżyny świętości. To duchowe bezpieczeństwo oparte na Bożej nauce, a nie na jakiś ludzkich wymysłach, przekłada się wprost na harmonijny rozwój dziecka.
Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają liczni nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Również sama organizacja przestrzenna oraz plan dnia pomaga w zapewnianiu bezpiecznie przeżytych godzin w rzeczywistości szkolnej.
Wszystkie zasady obowiązujące w szkole regulują statut ( link ) oraz inne akty prawne dostępne na naszej stronie internetowej ( link ).

Rozwój duchowy

Kaplica jest sercem naszej szkoły. Gromadzimy się w niej codziennie na modlitwie, a raz w tygodniu na Mszy św. Każdy dzień zaczynamy według tego samego porządku, który wprowadza w życie dzieci dobre nawyki. Kształtujemy w dzieciach głęboką relację z Panem Bogiem, do którego przychodzimy i ze swoimi troskami, i radościami. Raz w roku, w okresie Wielkiego Postu, przeżywamy rekolekcje szkolne. Dla najmłodszych organizowane są one w szkole, od 4 klasy wyjeżdżamy na trzy dni do domu rekolekcyjnego.
Naszą opieką duchową otaczamy także Rodziców naszych uczniów, zapraszając ich na dni skupienia, rekolekcje czy inne wydarzenia, podczas których jest czas na modlitwę oraz na pogłębienie wiedzy na tematy związane z wychowaniem.

Kształcenie

Każdy oddział czy to przedszkolny, czy szkolny w klasach 0-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej ma zajęcia w swojej sali lekcyjnej. Rozpoczynają się one każdego dnia poranną modlitwą w szkolnej kaplicy o 8.00. Nie mamy nauczania zmianowego. Nad każdą grupą dzieci w klasach zerowych przez rok czuwa nauczyciel wychowawca, natomiast na pierwszym etapie nauczania – nauczyciel towarzyszy dzieciom w klasie 1., 2. i 3. Ponadto w oddziałach przedszkolnych, w klasach pierwszych i drugich obok nauczyciela wychowawcy nad dziećmi czuwa i wspiera je w rozwoju oraz nauce nauczyciel wspomagający. To wielka wartość dodana i szczególnie ceniona przez Rodziców naszych uczniów.
Staramy się też, aby nasi najmłodsi uczniowie mogli twórczo przeżywać czas nauki, korzystając z różnorodnych pomocy naukowych, które są wsparciem procesu dydaktycznego, jak i wpływają na atrakcyjność prowadzonych zajęć.
Lekcje na tym poziomie kończą się o 12.45 lub 13.45.

Obiady w szkole

Po zakończonych zajęciach dzieci mogą zostać odebrane przez bliskich, by wrócić do domu. Mogą też pozostać w świetlicy szkolnej i korzystać z szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych. Ale na pewno chętnie po zajęciach przybywają – pod czujnym okiem nauczyciela – do stołówki szkolnej, w której jedzą przygotowane dla nich obiady. Od wielu lat karmi nas Caritas Diecezji Bydgoskiej. Zamówienia obiadów oraz opłaty z tym związane dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej naszej strony w zakładce „Stołówka”.

Świetlica i zajęcia dodatkowe

Po obiedzie zdecydowana większość dzieci korzysta z opieki świetlicowej, jak i zajęć dodatkowych. Na początku każdego roku szkolnego przedstawiamy Rodzicom plan zajęć dodatkowych, ale zawsze z komentarzem, że dzieci nie muszą uczestniczyć we wszystkich, że bardzo ważny też dla rozwoju dziecka jest czas swobodnej zabawy podczas zajęć świetlicowych. Każdy rocznik ma inną świetlicę: oddzielna jest dla zerówkowiczów, oddzielna dla uczniów klas pierwszych, oddzielna dla drugich i oddzielna dla trzecich klas. Daje to uczniom i rodzicom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwia nauczycielom lepsze dostosowanie zajęć do wieku uczniów.

Płatności

Kilka słów o płatnościach. Bydgoski Katolik jest szkołą niepubliczną i bez czesnego nie mógłby funkcjonować. Wszystkie zajęcia: obowiązkowe, dodatkowe i opieka świetlicowa są w ramach czesnego. Jest też jednorazowe wpisowe do Zespołu Szkół Katolickich w wysokości 500 złotych, które należy uiścić po pozytywnie zakończonym procesu rekrutacji na otrzymany od szkoły numer konta (jeśli dziecko będzie kontynuowało naukę w naszym liceum nie będzie już obowiązane wnosić tej opłaty). Dodatkowo płatne są różnego rodzaju wyjścia dzieci np. do kina czy teatru, a także wyjazdy na wycieczki klasowe – o tych wszystkich sprawach wychowawcy informują ze stosownym wyprzedzeniem, a wycieczki szkolne omawiane są wcześniej z Rodzicami. Staramy się nie zaskakiwać nowymi opłatami, które i tak, jak doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, nie są małe. Jednak widzimy, czego potwierdzeniem są losy naszych absolwentów, zarówno katolickiej podstawówki jak i liceum, że środki materialne włożone w kształtowanie i kształcenie dzieci oraz młodzieży przyniosły dobre owoce w ich dojrzałym życiu.
Wysokość czesnego w obecnym roku szkolnym znajduje się na naszej stronie internetowej ( link ), a o zasadach płatności mówi stosowny regulamin ( link ).

Co zrobić, by dostać się do bydgoskiego Katolika?

Formularz rekrutacyjny

Zapraszam do wypełnienia poniższego formularza. W ciągu trzech dni po automatycznym przesłaniu go do nas skontaktujemy się telefonicznie z Państwem, by zakończyć proces rekrutacji. Link do formularza ( link ).

Kontakt

Chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji telefonicznie: 52 371 31 11, 602 184 807 lub mailowo: [email protected].

ks. Waldemar Różycki, dyrektor szkoły

Ułatwienia dostępu