O nas

Collegium Catholicum Bydgostiense Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy tworzą dziś dwie placówki edukacyjne: Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha oraz I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego.

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące powstało w 1990 roku i pierwotnie mieściło się w budynku przy ul. Leszczyńskiego 49.

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała w 1995 roku. Klasy 0-3 miały zajęcia w budynku przy parafii św. Jadwigi a klasy 4-6 przy parafii św. Trójcy.

W 1999 roku przy liceum powołano Katolickie Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego, które wraz z reformą oświaty zakończyło swą działalność w roku 2019.

Od września 2008 roku szkoły mieszczą się w nowoczesnym budynku przy ul. Nowodworskiej 17 na bydgoskim Szwederowi.

Budowa Szkoły Pomnika Jana Pawła II

8 października 1998 r. powstał statut Społecznego Komitetu Budowy Szkoły – Pomnika Jana Pawła II. Statut podpisało 44 sygnatariuszy. Społeczny Komitet został wpisany do rejestru Stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dziale A pod numerem 1048. Jego celem jest propagowanie i wspieranie idei budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II. Szkoła zgodnie z zamysłem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, stała się żywym pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II i pamiątką Jego pielgrzymki do Bydgoszczy w 1999r. Budowę tego dzieła od samego początku wspierali rodzice, sponsorzy i darczyńcy, ofiarowując swój czas, modlitwę środki finansowe na rzecz Społecznego Komitetu. Natomiast Komitet gromadził środki organizując bale karnawałowe, zbiórki i akcje charytatywne.

11.02.2009 roku Społeczny Komitet uzyskał status organizacji pożytku publicznego i dzięki temu może pozyskiwać 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od tego roku działający przy szkole Społeczny Komitet zaczął działać dwutorowo: pozyskuje pieniądze na doposażanie szkoły oraz poszukuje środków na stypendia dla uczniów, których rodzice sami nie mogą sfinansować nauki w szkole. Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II nadal wspomaga działalność szkoły organizując wiele zbiórek, wystaw i akcji charytatywnych. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy nas wspierali w poprzednich latach i ośmielamy się prosić o wspieranie nas w kolejnych latach. Nasz numer KRS 0000021673.

Patron Święty Wojciech

Żył w latach około 956 – 997. Jest Patronem Katolickiej Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy. Jego rodzice Sławnik i Strzyżewa widzieli w chłopcu dziedzica swych włości i naśladowcę własnej, szacunek budzącej pobożności. Podczas ciężkiej choroby dziecka złożyli taki oto ślub Bogu :

„Niechaj żyje ten chłopiec nie po to, aby zajmować się sprawami tego świata, ale na to, by oddany Tobie na służbę, służył Ci w Twym Świętym Kościele”.

Wojciech podczas bierzmowania otrzymał imię Adalbert. Po studiach w Magdeburgu wrócił do ojczyzny. Prażanie niebawem obrali go biskupem Pragi. Podczas swego kapłaństwa dużo modlił się za innych, nauczał, okazywał ludziom dużo miłości i serca, ale oni nie chcieli słuchać jego nauk. Wojciech udał się więc na pielgrzymkę do Rzymu i Jerozolimy. On też pierwszy zaniósł chrześcijaństwo Węgrom. Gdy ponownie wrócił do Pragi został z niej wygnany. Uzyskawszy – na mocy zezwolenia papieskiego – swobodę decyzji co do miejsca swej działalności przybył do Polski i powędrował do Prus z misją szerzenia wśród pogan – chrześcijaństwa.

Pewnego razu, gdy wstał dzień, Święty biskup odprawiał mszę świętą. W trakcie jej obrzędów został przez pogan napadnięty i zabity. Król Polski Bolesław Chrobry wykupił od Prusów zwłoki Wojciecha, złożył je początkowo w Trzemesznie, później zaś te „niebiańskie, bezcenne relikwia” – w stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie.

Misja

Misja szkoły zdeterminowana jest przede wszystkim wolą i życzeniem rodziców katolickiego wychowania dzieci. Takie wychowanie w naszej szkole dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

Wspólnotę szkoły tworzą ludzie wierzący w Boga w Trójcy Świętej jedynego, naszego Stwórcę i Odkupiciela, który jest źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. Podmioty wspólnoty szkolnej: uczniowie, nauczyciele i rodzice przyjmują koncepcję wychowania w duchu personalizmu chrześcijańskiego Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej rzetelnie realizują zadania szkoły związane z jej podstawowymi funkcjami: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz wspierają każdego ucznia w jego rozwoju dążąc jednocześnie do pełni własnego rozwoju osobowego. „Niechaj żyje ten chłopiec nie po to, aby zajmować się sprawami tego świata, ale na to, by oddany Tobie na służbę, służył Ci w Twym Świętym Kościele”.

Hymny

Hymn Katolickiej Szkoły Podstawowej

Sławny w męczenników gronie, o Wojciechu, nasz Patronie Za twe
prace i cierpienia przyjmij od nas dziękczynienia.

O Wojciechu nasz Patronie, zawsze stawaj nam w obronie A swoimi
modlitwami Boga prosić racz za nami.

Uproś i Bogarodzicę Maryję, czystą Dziewicę, By za nami się
wstawiała, Syna swego ubłagała.

Boże, w świętych swych chwalebny, co ich zsyłasz w czas potrzebny
Daj, niech dojdziem przez Wojciecha, gdzie wieczysta jest pociecha.

Hymn I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Boże chroń Catholicum, Nasze bydgoskie collegium kościelne. Miej
zawsze je w Twojej pieczy. Błogosław, Panie, stale nam!

Przez Matkę Pięknej Miłości i ukochanego Twojego Apostoła Chwalimy
Ciebie, Chryste Wielbimy święte Imię Twe.

Tak, jak nasz król Jan Sobieski Pójdziemy gdziekolwiek nas poślesz,
Panie Boże, by ujrzeć zwycięstwo Twoje. Hosanna! Alleluja!

Catholicum zawsze wierne Śladem praojców czci Boga pieśnią chwały
w rycerskim uniesieniu. Te Deum laudamus!

Sławimy Ciebie, Panie, w Trójcy Jedyny, Boże Wszechmogący!
Pochwalon bądź, Jezu Chryste! Na wieki wieków. Amen.

słowa: ks. dr Roman Kneblewski
muzyka: Marc-Antoine Charpentier

Nauczyciele

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

Dyrektor szkoły
ks. dr Waldemar Różycki

Beata Adamska – język polski
Beata Balinowska – historia, wychowanie do życia w rodzinie
Justyna Bizior – nauczanie zintegrowane
Bartłomiej Dudzik – wychowanie fizyczne
Arleta Dziewiątkowska – religia
Marlena Galicka – język angielski
Agnieszka Gągola – matematyka
Anna Golz – język angielski, muzyka
Magdalena Halliop-Dyhid – chemia, przyroda
Piotr Jedynak – matematyka
Andrzej Karpiński – szachy
Joanna Kiełczyńska – edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Kmito-Jeziołowicz – świetlica
Ewa Kobierska-Arczykowska – nauczyciel biblioteki
Katarzyna Kornacka – świetlica
Anna Kossmann – edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Koszowska – świetlica

Maria Kowalewska – logopeda
Anita Kozieł – nauczyciel wspomagający
Iwona Kretek – język niemiecki
Ewa Kusowska – edukacja wczesnoszkolna
Anna Kwiatkowska – wychowawca klasy 0
Mateusz Lewandowski – muzyka, rytmika
Patrycja Łuźniak – nauczyciel wspomagający
Agnieszka Majkowska – język angielski
Magdalena Malinowska – pedagog
Marta Nitka – edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Nowacka – wychowanie fizyczne
Izabela Nowicka – edukacja wczesnoszkolna
Joanna Senska – technika, plastyka
Jolanta Szczepanek – edukacja wczesnoszkolna
Anna Szymańska – edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Szymańska – język polski
Aneta Tabin – język polski
Mariola Woźniak – edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Żeglarska – świetlica