Konta bankowe

Opłaty czesnego i wpisowego należy uiszczać na indywidualne konto bankowe ucznia, które jest wskazane w umowie o kształceniu oraz dostępne w księgowości i w sekretariacie szkoły.

Inne opłaty prosimy dokonywać na konto ogólne Szkoły:

  • BGŻ BNP Paribas SA
  • 48 1600 1185 1846 2009 5000 0020

Darowizny bezpośrednio na rzecz szkoły prosimy wpłacać na konto:

  • BGŻ BNP Paribas SA
  • 32 1600 1185 1846 2009 5000 0017

Ułatwienia dostępu