Rekrutacja do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Dokumenty do pobrania

Spis dokumentów rekrutacyjnych
Podanie kandydata
Podanie i deklaracja rodziców/opiekunów
Informacje o uczniu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rodziców i absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do wyboru I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego jako miejsca kształtowania i kształcenia młodych umysłów.

Wybór szkoły średniej jest bardzo ważny, ponieważ to tutaj młody człowiek zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu dokonać wyboru przyszłej ścieżki zawodowej. I Katolickie Liceum Ogólnokształcące zapewnia nie tylko wysokie standardy związane z przekazywaniem wiedzy, nabywaniem umiejętności, ale również pomaga w odkrywaniu swojego wnętrza.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwu młodych ludzi w szkole sprzyja przede wszystkim oparcie nauczania na prawdzie o człowieku, wynikającej wprost z Bożego Objawienia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Człowiek jest stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Chrystus jest celem i wzorem dla naszego postępowania, a człowiek uwikłany w grzech potrzebuje stałego wychowywania, ale dzięki Bożej łasce jest w stanie osiągnąć wyżyny świętości. To duchowe bezpieczeństwo oparte na Bożej nauce, a nie na jakichś ludzkich wymysłach, przekłada się wprost na harmonijny rozwój młodzieży. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Również sama organizacja przestrzenna oraz plan dnia pomaga w zapewnianiu bezpiecznie przeżytych godzin w rzeczywistości szkolnej. Wszystkie zasady obowiązujące w szkole reguluje statut.
<< LINK >>

Rozwój duchowy

Nad naszym rozwojem duchowym czuwają nasi duszpasterze: ks. dyrektor i ks. prefekt. Kaplica jest sercem naszej szkoły. Rozpoczynamy dzień modlitwą o godz. 7.30, a raz w tygodniu spotykamy się na Mszy św. W Wielkim Poście przeżywamy wyjazdowe rekolekcje szkolne. Opieką duchową otaczamy także Rodziców naszych uczniów, zapraszając ich na dni skupienia, rekolekcje czy inne wydarzenia, podczas których jest czas na modlitwę oraz na pogłębienie wiedzy na tematy związane z wychowaniem.

Kształcenie

Lekcje rozpoczynamy najwcześniej o godzinie.7.30, a kończymy najpóźniej o 17.00. Staramy się, aby nasi licealiści mogli twórczo przeżywać czas nauki, korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych, które są wsparciem procesu nauczania i wpływają na atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Naukę w naszym liceum realizujemy w następujących profilach:

Obiady w szkole

Na długich przerwach (11.45-12.00 i 12.45-13.00) oraz po lekcjach (do godziny 15.00) młodzież może skorzystać z dwudaniowych posiłków, które od lat przygotowuje dla nas Caritas Diecezji Bydgoskiej. Zamówienia obiadów oraz opłaty z tym związane dokonuje się za pośrednictwem szkolnej strony internetowej w zakładce „Stołówka”.

Płatności

Kilka słów o płatnościach. Bydgoski Katolik jest szkołą niepubliczną i bez czesnego nie mógłby funkcjonować.
Wysokość czesnego za rok 2024/25 to 11 520,00 zł.
Wpisowe do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego to 500,00 zł.
Wpisowego nie wnoszą absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Więcej o wysokości czesnego oraz zasadach jego płatności można przeczytać w dokumentach.
<< LINK >>
<< LINK >>

Stypendia

Jak co roku Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II funduje stypendia
a) naukowe:
– dla laureatów oraz finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych w wysokości ustalonej indywidualnie;
b) socjalne:
w trudnych sytuacjach życiowych wysokość dofinasowania uzgadniana jest indywidualnie.

Liczba oraz wysokość stypendiów uwarunkowana jest kwotą środków materialnych pozyskiwanych przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II w ramach jego statutowej działalności.

Zasady rekrutacji

Podanie o przyjęcie do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcące można złożyć w formie elektronicznej klikając na poniższy link
<< LINK >>

lub w przynosząc do sekretariatu szkoły wypełnione dokumenty rekrutacyjne, znajdujące się do pobrania u dołu strony.

Po wpłynięciu podania w ciągu kilku dni skontaktujemy się telefonicznie z Państwem, by poinformować o kolejnych krokach w procesie rekrutacji.

Uwaga! Szkoły niepubliczne – w tym I Katolickie Liceum Ogólnokształcące – nie są ujęte w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na stronie urzędu miasta w Bydgoszczy. Aby zgłosić się do bydgoskiego Katolika, należy to uczynić tylko przez szkolną stronę internetową, telefonicznie lub osobiście.

Wniosek o przyjęcie do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego można składać – podobnie jak do szkół publicznych – od 15 maja do 16 czerwca 2023r. do godz. 15.00. Między 27 czerwca a 11 lipca br., do godz. 15.00, do naszej szkoły należy – wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej – dostarczyć zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 18 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych kandydatów. O przyjęciu do szkoły kandydaci zostaną poinformowani do 8 sierpnia 2023r.

Od 9 sierpnia rozpocznie się nabór uzupełniający. W naborze uzupełniającym należy wypełnić podanie o przyjęcie do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego lub skontaktować się telefonicznie albo osobiście z sekretariatem szkoły. Kandydaci zostaną wtedy poinformowani o kolejnych krokach w procedurze rekrutacyjnej.


Kontakt

Sekretariat szkoły
czynny w dni robocze od 7.00-15.30
tel. 52 345 98 17, 52 371 11, 602 184 807
e-mail: [email protected]
www.katolik.bydgoszcz.pl

Ułatwienia dostępu