Opieka duchowa

Opiekę Duchową w naszej szkole sprawuję ks. dr Łukasz Boruch, prefekt szkoły. Każdy dzień w szkole zaczynamy modlitwą w kaplicy, klasy 0-3 o godzinie 8.00, klasy 4-6 o godzinie 8.10. Dla uczniów klas 0-3 w każdą środę o godzinie 8.20 w szkolnej kaplicy sprawowana jest Msza Święta, a dla uczniów klas 4-6 w każdy piątek o godz. 8.20. Rekolekcje wielkopostne uczniowie klas 0-3 przeżywają w szkole. Dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz wszystkich klas liceum organizowane są rekolekcje wyjazdowe. Dla Rodziców – mamy Dni Skupienia, a w Wielkim Poście odbywają się rekolekcje.

Ułatwienia dostępu