O Społecznym Komitecie

Zarząd Komitetu

  • Przewodniczący – Remigiusz Galicki
  • Wiceprzewodniczący – Ks. dr Waldemar Różycki
  • Sekretarz – Maciej Marzec
  • Skarbnik – Bożena Solecka

Członkowie

  • Maria Dombrowicz
  • Barbara Nowak – Moczadło
  • Paweł Retkowski

Konto

Darowizny i inne wpłaty na rzecz Społecznego Komitetu (OPP) prosimy wpłacać na konto:

BGŻ SA O/O Bydgoszcz – nr rachunku 62 2030 0045 1110 0000 0047 4580

KRS: 0000021673

NIP: 953 232 91 13


Historia Społecznego Komitetu Budowy Szkoły – Pomnika Jana Pawła II

8.10.1998 r. powstał statut Społecznego Komitetu Budowy Szkoły – Pomnika Jana Pawła II. Statut podpisało 44 sygnatariuszy. Społeczny Komitet został wpisany do rejestru Stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dziale A pod numerem 1048. Jego celem jest propagowanie i wspieranie idei budowy Pomnika Szkoły Jana Pawła II. 

Szkoła zgodnie z zamysłem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, stała się żywym pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II i pamiątką Jego pielgrzymki do Bydgoszczy. 

Budowę tego dzieła od samego początku wspierali rodzice, sponsorzy i darczyńcy, ofiarowując swój czas, modlitwę środki finansowe na rzecz Społecznego Komitetu. Natomiast Komitet gromadził środki organizując bale karnawałowe, zbiórki i akcje charytatywne. 11.02.2009 roku Społeczny Komitet uzyskał status organizacji pożytku publicznego i dzięki temu może pozyskiwać 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. 1 września 2008 r. w budynku szkoły rozbrzmiał pierwszy dzwonek.

Funkcjonowanie szkoły opiera się na trzech zasadach:

  • wychowaniu w duchu katolickim,
  • zaufaniu do poziomu nauczania, metod wychowawczych i programu,
  • stworzeniu bezpieczeństwa w szkole.

Od tego roku działający przy szkole Społeczny Komitet zaczął działać dwutorowo: pozyskuje pieniądze na dokończenie budowy oraz poszukuje środków na stypendia dla uczniów, których rodzice sami nie mogą sfinansować nauki w szkole. Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II nadal wspomaga działalność szkoły organizując wiele zbiórek, wystaw i akcji charytatywnych. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy nas wspierali w poprzednich latach i ośmielamy się prosić o wspieranie nas w kolejnych latach. Nasz numer KRS 0000021673.

Serdecznie dziękujemy.

Ułatwienia dostępu