Propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów klas 0 i 1 KSP w roku szkolnym 2020/21

Zajęcia wspierające rozwój uczniów: 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Odkrywcy wiedzy” – kl. 1 (uczestników kwalifikuje wychowawca klasy), 

2. Zajęcia logopedyczne – kl. 0, 1 (uczestników kwalifikuje szkolny logopeda), 

3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – kl. 0, 1, (uczestnictwo na podstawie zaświadczenia lekarza o rodzaju wady).

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: 

1. Koło matematyczne – kl. 1, 

2. Koło biblijne – kl. 0, 1, 

3. Koło misyjne – kl. 0, 1,  

4. Koło języka angielskiego – kl. 0, 1, 

5. Koło plastyczne – kl. 0, 

6. Zajęcia techniczno-plastyczne „Mały Artysta” – kl. 1, 

7. Trening pamięci i koncentracji uwagi – kl. 0, 1, 

8. Koło taneczne – kl. 0, 1, 

9. Zuchy – uczniowie chętni z kl. 1 

10. Basen – kl. 0, 1, 

11. Piłka nożna – kl. 0, 1, 

12. Schola – kl. 1. 


Zajęcia wspierające rozwój uczniów:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Odkrywcy wiedzy” (1 godz.) – kl. 1  Zajęcia pomagają dzieciom, które mają trudności w uczeniu się, jak również wspierają uczniów mających braki spowodowane długą nieobecnością, bądź wolniejszym tempem pracy. Uczestników kwalifikuje wychowawca klasy. 

2. Zajęcia logopedyczne – kl. 0, 1, prowadząca: logopeda Maria Kowalewska Celem zajęć jest usuwanie wad wymowy, nauka prawidłowej artykulacji, usprawnianie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno-motorycznego oraz kształcenie językowe. We wrześniu przeprowadzane są przesiewowe i kontrolne badania logopedyczne, na podstawie których uczniowie z wadą wymowy zostają automatycznie zakwalifikowani na terapię. Zajęcia odbywają się od października indywidualnie lub w dwuosobowych grupach. 

3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej (1 godz.) – kl. 0, 1 Zapisy na podstawie orzeczenia od lekarza o rodzaju wady. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w tygodniu dla każdej klasy. Liczba uczestników zajęć: maksymalnie 10 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość dołączenia do innej grupy we wskazanym przez nauczyciela terminie. Zajęcia rozpoczynają się w październiku.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 1. Koło Matematyczne – kl. 1 Na zajęciach dzieci pracują według metody „Bydgoski Bąbel Matematyczny”, która promuje stosowanie metod, mających pobudzić aktywność dzieci, kształtując ich wyobraźnię i rozwijając umiejętności matematyczne oraz prowadzą do zdobycia odwagi i stawiania czoła nowym zadaniom. Dzieci są wdrażane w świat matematyki poprzez gry i zabawy matematyczne, myślą, konstruują, planują, grają, dopasowują, tworzą, dedukują, projektują. 

2. Koło biblijne (1 godz.) – kl. 0, 1 Zajęcia przeznaczone są dla chętnych uczniów, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę poprzez rozważanie Słowa Bożego. 

3. Koło misyjne (1 godz.) – kl. 0, 1 Zajęcia przeznaczone są dla chętnych uczniów, którzy poprzez zabawę i udział w akcjach misyjnych pragną pogłębiać swoją wiedzę o krajach misyjnych. 

4. Koło języka angielskiego – kl. 0, 1 Zajęcia przeznaczone są dla chętnych uczniów uzdolnionych językowo, pragnących rozwijać swoje umiejętności. Tygodniowy wymiar godzin: kl. 0 – trzy razy w tygodniu po 30 min, kl. 1 – 1 godzina w tygodniu. 

5. Koło plastyczne (2 godz.) – kl. 0 Celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej klasy. Grupę, spośród chętnych, wyłania nauczyciel prowadzący. 

6. Zajęcia techniczno-plastyczne „Mały Artysta” (1 godz.) – kl. 1 Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Celem zajęć jest rozbudzenie inspiracji plastycznej poprzez muzykę, zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz doskonalenie sprawności manualnej. Techniki plastyczne jakie są wykorzystywane na zajęciach to: frotaż, barwienie tuszem, barwienie rurką do napojów, malowanie na wilgotnym papierze, wycinanka z kolorowych papierów, collage, origami. 

7. Trening pamięci i koncentracji uwagi kl. 0, 1 Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności szybkiego i dokładnego zapamiętywania, łatwego kojarzenia informacji, większego skupienia uwagi oraz rozwoju wyobraźni i twórczego myślenia. Odbywają się w małych grupach, po 1 godz. dla każdej z klas. 

8. Koło taneczne – kl. 0, 1 Celem zajęć jest rozwijanie twórczej aktywności dziecka poprzez zabawy muzyczno-ruchowe, naukę prostych układów choreograficznych i tańców integracyjnych. 

9. Zuchy – kl. 1 Celem jest wychowanie wartościowych obywateli przez kreowanie ich wszechstronnego rozwoju duchowego, społecznego, intelektualnego i fizycznego, wg harcerskich zasad (ideałów): służby Bogu, Polsce i bliźnim, braterstwa z innymi ludźmi, bez względu na ich rasę, narodowość i wyznanie, pracy nad sobą, czyli świadomego kształtowania swojego charakteru i osobowości. liczba uczestników: maksymalnie 24 osoby. 

10. Basen – kl. 0, IKlasa 0: Na zajęcia nauki pływania uczniowie przyjmowani są na zasadzie dobrowolności, jednak ze względu na zasady bezpieczeństwa, grupa nie może przekroczyć 15 osób na jednego prowadzącego. W przypadku większej ilości chętnych będą przeprowadzane zapisy. 

Klasy 1: W zajęciach doskonalenia pływania mogą brać udział uczniowie, którzy samodzielnie przepłyną 25 m wybranym przez siebie stylem pływackim (styl dowolny, grzbietowy, klasyczny). Na zajęcia uczniowie przyjmowani będą na zasadzie dobrowolności, jednak ze względu na zasady bezpieczeństwa, grupa nie może przekroczyć 15 osób na jednego prowadzącego. W przypadku większej liczby chętnych będą przeprowadzane zapisy, a pierwszeństwo będą miały osoby kontynuujące doskonalenie pływania.

10. Piłka nożna – kl. 0, 1 Zajęcia dla wszystkich chętnych, których fascynuje gra w piłkę nożną. 

11. Schola – (2 godz.) – kl. 1 Zajęcia dla wszystkich chętnych, którzy lubią śpiewać. 


Wszystkie zajęcia dodatkowe są realizowane w ramach płatności czesnego za naukę w szkole.

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu