Podziękowanie

Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II oraz Społeczny Komitet Budowy Szkoły
Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy dziękują wspólnocie szkolnej i wszystkim
przyjaciołom Collegium Catholicum Bydgostiense za wspaniałą i radosną zabawę w
czasie przejazdu przez Bydgoszcz i okolice do Sanktuarium pw. Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej w VIII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym Pamięci Jana Pawła II. Msza św.
oraz festyn rodzinny, w których uczestniczyliśmy, były pięknym świadectwem jedności
naszej wspólnoty. Wszystkim rodzinom, młodzieży i dzieciom oraz tym, którzy w
jakikolwiek sposób – finansowy, organizacyjny, duchowy – przyczynili się do tego, że to
spotkanie mogło się odbyć po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, serdecznie
dziękujemy. Zapraszamy Was i Waszych przyjaciół na kolejne spotkanie naszej
wspólnoty w 2024 r. Do zobaczenia!

ks. Waldemar Różycki
dyrektor szkoły

Remigiusz Galicki
Przewodniczący
Społecznego Komitetu

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu