Organizacja zajęć dla klas 0-3 KSP od 22 marca 2021r.

A. Zajęcia w oddziale przedszkolnym (klasa zerowa) od 29 marca 2021r. 

1. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze oraz dodatkowe zostają zawieszone.
 2. Wychowawca klasy, po konsultacji z rodzicami dzieci, ustala na bieżąco formy i sposób nauczania zdalnego. 

 B. Zasady nauczania zdalnego obowiązujące w klasach 1-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej od 22 marca 2021r. 

1. Od 22 marca 2021r. zajęcia dydaktyczne w klasach 1-3 KSP są prowadzone tylko w trybie zdalnym. 
2. Szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki świetlicowej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19. Rodzice, których dziecko będzie korzystało z zajęć świetlicowych w szkole, przyprowadzają swoje dziecko do godz. 8.00. 
3. Forma nauczania zdalnego wymaga od ucznia sprzętu elektronicznego (komputera, tabletu ewentualnie smartfona) z dostępem do internetu, z kamerą, mikrofonem oraz głośnikami (mogą być słuchawki). 
4. Na każdych zajęciach nauczyciel i uczeń ma obowiązek włączenia kamery. 
5. Nauczanie zdalne jest prowadzone zgodnie załączonym poniżej planem lekcji. 
6. Każda lekcja będzie trwała ok. 30 minut. 
7. Każda przerwa będzie trwała ok. 15 minut. 
8. Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 
pierwsza lekcja od 9.00 do 9.30 
druga lekcja od 9.45 do 10.15 
trzecia lekcja od 10.30 do 11.00 
czwarta lekcja od 11.15 do 11.45 
piąta lekcja od 12.00 do 12.30 
szósta lekcja od 12.45 do 13.15 
UWAGA! Dziennik Vulcan, z którego korzysta szkoła, nie daje możliwości ustalenia innych godzin rozpoczynania i końca zajęć lekcyjnych dla wybranych oddziałów klasowych. W związku z tym, że większość oddziałów klasowych: 0, klasy 4-8 KSP oraz liceum ma ustalony plan z dotychczas obowiązującymi godzinami, nie zmienimy ich zapisu dla oddziałów klasowych 1-3 KSP. Tu zatem pojawi się rozbieżność. Zajęcia online dla 1-3 KSP będą odbywać się zgodnie z powyżej podanymi godzinami, a nie z tymi, które podane są w planie lekcji w dzienniku elektronicznym. Aby zorientować się zatem w czasie rozpoczęcia i zakończenia zajęć 1-3 KSP trzeba spojrzeć na numer lekcji. 
9. Platformą do prowadzenia zajęć online jest MS Office365 oraz komunikator MS Teams. 
10. Gdyby ktoś z uczniów nie miał dostęp do tej platformy albo zapomniał hasła, to proszę o kontakt przez e-dziennik do administratora kont uczniowskich klas 0-3 KSP – p. Mateusza Iwanickiego. 
11. Podczas zajęć zdalnych będzie sprawdzana obecność i odnotowywana w e-dzienniku. 
12. Podczas zajęć zdalnych będzie prowadzone ocenianie bieżące, oceny będą wpisywane do e-dziennika. 
13. Oceniane będzie zachowanie uczniów na zajęciach online. 
14. Od 22 marca 2021r. są odwołane: a) zajęcia na basenie; b) zajęcia szachowe. 
15. Inne zajęcia dodatkowe będą realizowane na podstawie planów przesłanych rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
16. Zajęcia logopedyczne będą odbywały się: 
a) w szkole dla dzieci korzystających z opieki świetlicowej; 
b) online po rozeznaniu możliwości technicznych i po ustaleniu harmonogramu, przesłanego zainteresowanym rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
18. Obiady.
a) dla uczniów korzystających z opieki świetlicowej – obiady są w szkole i będą każdego dnia zamawiane przez nauczyciela tylko na podstawie stosownego wpisu w zeszycie do korespondencji; 
b) rodziców, którzy zapłacili za obiady, a ich dzieci nie będą teraz z nich korzystać, prosimy o kontakt mailowy z Caritasem [email protected] 
19. Proszę o częste sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym. Problemy występujące z zalogowaniem się do dziennika elektronicznego są niezależne od nas. 

C. Zasady opieki świetlicowej obowiązujące w klasach 1-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej od 22 marca 2021r. 
1. Od 22 marca 2021r. br. szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki świetlicowej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19. 
2. Zajęcia świetlicowe będą organizowane dla poszczególnych roczników. 
3. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom klas 1-3 KSP od 7.00 do 17.00. 
4. Udział w zajęciach świetlicowych nie jest obowiązkowy. 
5. Rodziców prosimy o deklarację udziału ich dziecka w zajęciach świetlicowych najpóźniej na dzień wcześniej do godz. 12.00 do wychowawcy klasy. 
6. Dziecko do świetlicy w danym dniu należy przyprowadzić do godz. 8.00. 
7. Deklarację obiadową należy zapisać w zeszytu do korespondencji. Tylko na podstawie takiego wpisu dla dziecka będzie zamówiony obiad w danym dniu. 
8. Podczas zajęć świetlicowych szkoła umożliwi uczniom udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych online z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w szkole. Uczniowie nie przynoszą do szkoły laptopów, tabletów, czy smartfonów. Przynoszą natomiast podręczniki, karty pracy, zeszyty itp. konieczne do udziału w zajęciach przewidzianych nowym planem lekcji w danym dniu. 
9. W szkole nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe. 
10. Od 22 marca 2021r. w szkole będą odbywały się zajęcia logopedyczne dla uczniów korzystających z opieki świetlicowej. 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu