Nauczanie na odległość w Katoliku

Szczęść Boże 

Myślę, że wszyscy już tęsknimy za szkołą. Spełniają się słowa naszego Wieszcza narodowego, że często doceniamy jakieś dobro, dopiero wtedy, kiedy je utracimy. 
Zawieszenie zajęć oraz nauczanie na odległość jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, zarówno dla naszych uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 
Sporo zamieszenia i niepotrzebnego niepokoju wprowadziły doniesienia medialne. Proszę nie traktować ich jako wiarygodnych źródeł, dotyczących prowadzenia zajęć w naszej szkole. O tym jak są i będą prowadzone informowaliśmy i będziemy informować Państwa przede wszystkim przez nasz dziennik elektroniczny. 

Już od tygodnia w naszej szkole trwa nauczanie na odległość, głównie za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz coraz częściej i chętniej wykorzystywanej platformy Office 365 dla Edukacji, dotyczy to głównie uczniów klas licealnych oraz starszych szkoły podstawowej – od 4 klasy. W najbliższych dniach nie będziemy jednak radykalnie zmieniać form nauczania. Nie chcemy wprowadzać chaosu i niepotrzebnego zdenerwowania, ale małymi krokami doskonalić nauczanie na odległość. Nie ma takiej możliwości, aby wszystkie zajęcia były prowadzone online. 
W dalszym ciągu głównym kanałem dostarczania zadań dla uczniów będzie dziennik elektroniczny, czyli nauczyciele będą zamieszczać tutaj zadania do wykonania – a rodzic oraz uczeń – w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł te wiadomości odczytać, by je wykonać. Kolejnym ważnym wykorzystywanym do nauczania jest i będzie w coraz większym stopniu platforma Office 365 dla Edukacji z aplikacjami w niej zawartymi. Dotyczy to uczniów od klasy 4 szkoły podstawkowej oraz liceum. Również tutaj będziemy zamieszczać zadania dla uczniów, a także – głównie za pośrednictwem programu Teams – postaramy się o prowadzenie zajęć online. Ale nie przybierze to na pewno w najbliższym czasie takiej formy, że wszystkie zajęcia, tak jak by to było w budynku szkolnym, będą realizowane w dotychczasowych godzinach zajęć lekcyjnych. Powoli – jako odpowiedzialni nauczyciele – będziemy wdrażali i siebie, i uczniów w prowadzenie zajęć online. Niektórzy nauczyciele już podjęli nieśmiałe próby prowadzenia lekcji w czasie rzeczywistym. Dzielą się oni z pozostałymi swoim nabywanym doświadczeniem, tak więc sądzę, że coraz częściej i chętniej będziemy kontaktować się z uczniami i z Państwem za pośrednictwem oprogramowania Office 365 dla Edukacji. O wszystkich takich zajęciach będziemy informować Państwa przede wszystkim przez dziennik elektroniczny.
Proszę się nie denerwować, jeśli danego dnia, czy o danej godzinie, nie uda się nawiązać dziecku połączenia przez internet. Wszystkie materiały, również te, które były wykorzystywane podczas zajęć prowadzonych online będą cały czas dostępne w dzienniku elektronicznym lub na platformie Office 365 dla Edukacji. Każdy nauczyciel na pewno o to zadba.
Edukacja na odległość zakłada oczywiście zaangażowanie rodziców, ale to my – nauczyciele – poczuwamy się do odpowiedzialności za nauczanie, Państwa prosimy o codzienne sprawdzanie dziennika elektronicznego oraz o dopilnowanie, czy dzieci pracują z przesyłanymi przez nas zadaniami. Każdy nauczyciel przekaże Państwu godziny swojej dostępności i kiedy pojawią się pytania, czy jakieś wątpliwości, prosimy o kontakt z nauczycielem, który chętnie pomoże Państwa dziecku. Nie przerzucamy na Państwa odpowiedzialności za nauczanie, w dalszym ciągu – mimo trudnych i nowych uwarunkowań – poczuwamy się do obowiązku kształcenia powierzonych nam uczniów. 
W najbliższym czasie prześlemy do wszystkich rodziców przez dziennik elektroniczny szczegółowe informacje o nauczanych przedmiotach oraz o sposobach ich realizacji. 
Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości oraz wlałem pokój w Państwa serce.


Nauczanie na odległość w Katoliku (link do filmu)

Zapewniam o modlitwie ks. Waldemar Różycki

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu