Konsultacje dla klas 8 KSP

Zasady organizacji konsultacji z nauczycielem dla uczniów klas 8 Katolickiej Szkoły Podstawowej obowiązujące od 25 maja 2020r.

1. Od 25 maja br. uczniowie klasy 8 mogą spotkać się na konsultacjach z nauczycielem na terenie szkoły.

W pierwszym tygodniu będą to tylko przedmioty egzaminacyjne czyli: język polski, matematyka, język angielski

 • Jolanta Szymańska – JĘZYK POLSKI – wtorek 14:15–16:00 – sala 101 
 • Piotr Jedynak – MATEMATYKA – wtorek 16:00–17:45 – sala 109 
 • Aleksandra Wiśniewska – JĘZYK ANGIELSKI – poniedziałek 15:00–16:45 – sala 05 
 • Joanna Strzyżewska – JĘZYK ANGIELSKI – poniedziałek 16:00–17:45 – sala 105 
 • Katarzyna Nawrocka – JĘZYK ANGIELSKI – środa 14:15–16:00 – sala 7 
 • Jakub Stelter – JĘZYK ANGIELSKI – środa 15:00–16:45 – sala 02

2. Chęć uczestnictwa w konsultacjach uczeń zgłasza danemu nauczycielowi – przez dziennik elektroniczny – najpóźniej na dzień przed terminem dyżuru nauczyciela. Uwaga: Takie uprzednie zgłoszenie jest bezwzględnie konieczne ze względu na obowiązek zachowania zasad bezpieczeństwa.

3. Uczeń musi mieć maseczkę na twarzy w drodze do i ze szkoły. Maseczkę może ściągnąć dopiero po zajęciu miejsca w sali, w której odbywają się konsultacje. Do szkoły przynosi własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczyć od innych uczniów.

4. Uczeń dezynfekuje ręce zaraz po wejściu do szkoły. Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do budynku.

5. Uczeń wchodzący do szkoły: 

 • jest zdrowy, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, 
 • wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia (za pomocą termometru bezdotykowego) w przypadku podejrzenia choroby, 
 • podczas kichania czy kasłania odpowiednio zasłania twarz, 
 • unika dotykania oczu, nosa i ust, 
 • unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans na korytarzu, w toalecie oraz innych wspólnych pomieszczeniach, 
 • korzystając z szafki szkolnej, pamięta o zachowaniu dystansu 2 metrów względem innych osób.

6. Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie organiczne tylko do oddawania uprzednio wypożyczonych książek. Szczegółowe zasady z tym związane zostaną opublikowane 1 czerwca. Do tego czasu prosimy o nieprzynoszenie wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej.

7. Przychodząc do szkoły – uczeń oraz rodzice – są świadomi istniejącego ryzyka zakażenia koronawirusem, mimo dołożonych przez szkołę wszelkich starań, aby zachować reżim sanitarny zgodny z wytycznymi MEN i GIS.

8. Jeśli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczeń nie może przyjść do szkoły, w takim wypadku proszę korzystać tylko z konsultacji on-line.

9. Pozostałe zasady związane z bezpieczeństwem oraz higieną prowadzonych zajęć są zgodne z wytycznymi MEN i GIS https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Fragment z wytycznych dotyczących ucznia: Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem. 
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. 
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła. 
cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu