Ferie w laboratorium “Katolika” dla maturzystów

Zespół Szkół Katolickich w Bydgoszczy zaprasza maturzystów na 12-godzinny kurs laboratoryjny przygotowujący do matury z chemii na poziomie rozszerzonym.

Termin i miejsce: 13.02 – 15.02. 2024(czyli w pierwszym tygodniu ferii zimowych), grupa 1: godz. 9:00-12:00, grupa 2: godz. 14:00-17:00 (grupy 8-mio osobowe), laboratorium Zespołu Szkół Katolickich w Bydgoszczy, ul. Nowodworska 17, 85-120 Bydgoszcz, sala 103.

Tematyka i forma zajęć: Zajęcia polegają na samodzielnym wykonywaniu przez uczestników zajęć wybranych doświadczeń chemicznych z listy CKE, stanowiących obowiązkowy materiał maturalny do egzaminu z chemii na poziomie rozszerzonym (praca na samodzielnym, 1-osobowym stanowisku laboratoryjnym). W przypadku kilku bardziej skomplikowanych doświadczeń będą one realizowane w formie pokazu.

Korzyści dla ucznia: Zajęcia są ukierunkowane na uzyskanie przez uczniów umiejętności w zakresie projektowania doświadczeń i przewidywania ich wyników oraz wyciągania wniosków. Samodzielne eksperymentowanie ułatwia w ogromnym stopniu zapamiętanie charakterystycznych objawów reakcji, a także barw substratów oraz produktów i daje możliwość wyobrażenia sobie oraz zrozumienia przebiegu doświadczeń przedstawionych w opisie zadań maturalnych.

Prowadzący zajęcia: dr inż. Hanna Dąbrowska, doświadczony nauczyciel chemii i fizyki Collegium Catholicum, wieloletni nauczyciel akademicki.
Koszt uczestnictwa: 450 zł/12 godzin lekcyjnych pracy w laboratorium chemicznym, czyli tylko 37,50 zł za godzinę lekcyjną! Zapewniamy wszystkie odczynniki i materiały zużywalne oraz niezbędny sprzęt BHP (okulary, fartuchy laboratoryjne).

Tematyka zajęć: Amfoteryczność i związki kompleksowe. Odczyn roztworów (wskaźniki i pH, miareczkowanie). Sole (reakcje strąceniowe, rozpuszczalność soli, hydroliza, hydraty). Reakcje metali z wodą, kwasami, solami. Ogniwo galwaniczne. Reakcje utleniania i redukcji (chrom, mangan, H2O2). Reakcje charakterystyczne w chemii organicznej (m.in. woda bromowa, wykrywanie fenolu i alkoholi polihydroksylowych, test Bayera, próba Tollensa i Trommera, reakcja biuretowa, próba ksantoproteinowa).

Uwaga. Podczas zajęć istnieje możliwość fotografowania wykonywanych doświadczeń na każdym ich etapie, w tym przede wszystkim substratów i produktów reakcji charakterystycznych.


Zgłoszenia: [email protected] lub telefonicznie: 52 345 98 17

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu