Drzwi otwarte Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego

Nauka w Katoliku kluczem do sukcesu!

Chcesz spełnić marzenia?

Katolik stworzy Ci warunki i szansę!

26 marca zapraszamy na ,,drzwi otwarte” do bydgoskiego KATOLIKA

Nowodworska 17

godz. 10.00-13.00

Oferujemy naukę w małych grupach, na następujących profilach:

Profil humanistyczny

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

– przygotowuje do studiów m.in. na kierunkach: prawo, filologia polska, filologie obce, stosunki międzynarodowe, historia, administracja, dziennikarstwo, psychologia, kulturoznawstwo;

– jest adresowany do osób ceniących twórcze myślenie;

– jest realizowany z myślą o wielbicielach literatury, języka, sztuki i kultury;

– poszerza kanon lektur;

– kształci sprawności językowe;

– uczy analitycznego myślenia i jednocześnie syntetyzowania informacji;

– zapewnia wysoki poziom nauczania;

– gwarantuje indywidualne podejście do ucznia;

– pogłębia sposób patrzenia na świat;

– uczy sprawnego mówienia i pisania.

Profil medyczny

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

biologia, chemia, fizyka lub matematyka

– skierowany do osób, które chcą studiować m.in.: medycynę, farmację, stomatologię, analitykę medyczną, fizjoterapię, rehabilitacje, dietetykę, ratownictwo medyczne;

– gwarantuje naukę w małych zespołach klasowych, zwiększoną liczbę godzin przedmiotów profilowych,

– zapewnia warsztaty, w trakcie których doskonalimy techniki rozwiązywania różnorodnych zadań maturalnych,

– proponuje udział w wykładach na uczelniach, współpracę z Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Profil politechniczny

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

matematyka, fizyka, informatyka

– jest adresowany do młodzieży, która swoją przyszłość zawodową powiązać pragnie z matematyką, fizyką lub informatyką;

– uczy kreatywności, twórczego myślenia;

– gwarantuje poznanie języków programowania, naukę algorytmów, tworzenia stron internetowych;

– poszerza umiejętności logicznego myślenia, analizy problemów i konsekwencji w działaniu.

– pozwoli lepiej zrozumieć prawa rządzące światem;

– zapewnia wysoki poziom nauczania;

– gwarantuje indywidualne podejście do ucznia.

Profil ekonomiczny

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

matematyka, geografia oraz podstawy ekonomii

– przygotowuje do studiów m.in. na kierunkach: ekonomia, bankowość, administracja, analityka gospodarcza, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, matematyka, finanse i rachunkowość, geologia, gospodarka wodna, handel zagraniczny, kartografia, turystyka i rekreacja, zarządzanie i marketing, towaroznawstwo, oceanografia, geografia;

– skierowany do  młodych ludzi o szerokich horyzontach, do chętnych poznawania świata w uporządkowany, logiczny sposób;

– uczy kreatywności, twórczego myślenia;

– zapewnia wysoki poziom nauczania;

– gwarantuje indywidualne podejście do ucznia.

Bydgoskie Catholicum gwarantuje:

– katolicką formację i patriotyczne wychowanie;

– wysoki poziom kształcenia;

– wykwalifikowaną kadrę;

– przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i olimpiad przedmiotowych;

– stypendium dla laureatów konkursów przedmiotowych ( 100% czesnego), dla finalistów 50 % czesnego (warunkiem utrzymania stypendium w kolejnych latach jest bardzo dobra ocena z zachowania oraz średnia ocen min. 4.0);

 – nowoczesne pracownie;

-5 godzin angielskiego w tygodniu.

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu