Chrystus zmartwychwstał!

W swoim zmartwychwstaniu Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej właśnie przez to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął krzyż. I dlatego – kiedy pamiętamy o krzyżu Chrystusa, o Jego męce i śmierci – wiara i nadzieja nasza koncentruje się na Zmartwychwstałym (Jan Paweł II, Dives in misericordia, 8)

Trwając w przeżywaniu misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa,

składam najserdeczniejsze życzenia,

aby Zmartwychwstały Pan umacniał w nadziei,

obdarowywał życiem, które rodzi się ze śmieci,

zapalał światłem, które nigdy nie gaśnie

i napełniał miłością, która wszystko przetrzyma.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

ks. Waldemar Różycki, dyrektor szkoły

Wielkanoc 2024r.

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu