Profil lingwistyczny

Zainteresowanych podjęciem lub kontynuowaniem nauki w
I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym prosimy o kontakt z ks. dyrektorem 602 184 807 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 lub email: [email protected].

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:
Język angielski w rozszerzeniu wzbogacony o:

  • przygotowanie do certyfikatów językowych (FCE, CAE, IELTS),
  • warsztaty z kultury i historii krajów anglojęzycznych,
  • pomoc w aplikacji na zagraniczne uczelnie,
  • elementy dwujęzyczności,
  • Business English

W ramach sześciu godzin lekcyjnych tygodniowo proponujemy ciekawe i skuteczne zajęcia w niewielkich grupach z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi internetowych, materiałów autentycznych, udział w projektach językowych i spotkania z obcokrajowcami.

Istnieje możliwość łączenia z innymi profilami: medycznym, ekonomicznym, politechnicznym i humanistycznym.

W zakresie drugiego języka obcego oferujemy możliwość kontynuacji nauki języka niemieckiego lub francuskiego w grupach o zbliżonym poziomie znajomości języka, z możliwością wyboru rozszerzenia w zakresie języka specjalistycznego. Drugi język obcy będzie realizowany w wymiarze 2h + 2h język specjalistyczny/branżowy (informatyka/ekonomia/turystyka)

Znajomość jednego języka obcego nie wystarcza już na rynku pracy. Znajomość drugiego języka obcego zwiększa konkurencyjność i stanowi podstawę do uzyskania wyższych zarobków.

Zwiększona liczba godzin języka stwarza możliwość włączenia języka branżowego, tzw. Wirtschaftsdeutsch lub langue des affaires lub jego elementów do programu nauczania w LO. Uczniowie zyskują możliwość podejścia do odpowiednich ogólnie uznawanych egzaminów i uzyskania certyfikatów Wirtschaftsdeutsch lub DELF Pro.

cofnij
przewiń do góry